Dansk Luftskytte Forening - København

Invitation til stiftende generalforsamling af Dansk Luftskytte Forening - København

Arbejdsgruppen NVF Luftskytteforening indkalder hermed til stiftende generalforsamling i Dansk Luftskytte Forening - København. Generalforsamlingen vil blive afholdt i det store mødelokale på Københavns Skytte Center (KSC) onsdag 29/11-2006 kl 19.00

Københavns Skyttecenter
Selinevej 5
2300 Kbh S.

Foreningen vil i første omgang koncentrere sig om Field Target og Bench Rest.

Field Target (FT) er en jagt-simulations-sport. Til konkurrencerne anvendes præcise og kraftige luftrifler. Målene er metalsilhuetter i naturlig størrelse af forskellige jagtmål (og for variationens skyld, også nogle dyr som der ikke må drives jagt på.) Silhuetter kan således være Måger, kragefugle, kaniner, rotter, egern m.fl. Men egentlig er der kun fantasien som sætter grænsen for hvilke målsilhuetter man kan anvende.

Bench Rest (BR) er ren præcisions-skydning. Til konkurrencerne anvendes præcise og kraftige luftrifler. Målene er de internationalt brugte bench-rest skiver. Der skydes siddene eller liggende og der må anvendes anlæg/støtte der overholder bestemmelserne. Derudover arbejder vi med ideer omkring IPSC inspirerede dicipliner men dette er på et meget foreløbigt plan. Ydermere vil vi på sigt overtage DSFs øvrige luftskydningsaktiviteter.

Materiale såsom vedtægter og diciplin-beskrivelser kan findes på http://luftskytte.dk
Evt spørgsmål kan sendes til dlf-kbh@hotmail.com

Interesserede som er forhindret i at møde op til generalforsamlingen opfordres til at tilkendegive deres interesse med en mail til dlf-kbh@hotmail.com

Agenda:

Velkomst
Baggrund for foreningen
Dansk Sportskytte Forbund
Gennemgang af vedtægter
Gennemgang af foreløbigt diciplinprogram
Valg af bestyrelse
Gennemgang af budget
Fastlæggelse af indskud og kontingent
Eventuelt