Referat fra DLF-Kbhs stiftende generalforsamling 29/11-2006

Generalforsamlingen blev som annonceret afholdt i det store mødelokale på Københavns SkytteCenter (KSC).

Der var 12 fremmødte inkl. Steen Nitschke fra DSFs bestyrelse. Senere ankom Finn fra DSF Kbh.

Formanden for arbejdsgruppen bød velkommen og fortalte kort om baggrunden for foreningen.

Derefter fortalte Steen N om DSF og om hvor DLF kom ind i strukturen. Derefter lidt snak om godkendte baner, våbenlov, justistsministeriet og samarbejde mellem DSF og DLF. Status på baneadgang på KSC var næste emne, næste møde i KSCs brugerbestyrelse er 13. december. Emnet var kort oppe på forrige møde i brugerbestyrelsen og nu hvor foreningen er etableret kan man komme videre. Der er ingen problemer med adgang til 40-meter baner men alle 50-meter baner er udstyret med selvmarkerende udstyr og der er nogen usikkerhed om hvordan dette virker med vores luftvåben. Det ender nok med at der skal testes på en enkelt bane for at se hvordan (og om) det virker. Et problem omkring godkendelser er at der ikke findes ballistiske data tilgængelige for luftvåben med større kaliber end 4.5 mm, disse forsøg skal laves på Kampskolen i Oksbøl. Der var planlagt forsøg i efteråret 2006 men disse blev aflyst pga problemer med den dobbler-radar de benytter til at spore kuglerne. Der er planlagt et nyt forsøg til foråret. Indtil da skal vi ikke regne med permanente tilladelser til større kalibre end 5.5 mm men man mener ikke at der bør være problemer med skyding på baner som i forvejen er godkendt til jagt-rifler. Vi skal være indstillet på at ting tager tid når det drejer sig om nye våben og dicipliner.

Næste punkt var vedtagelser af vedtægterne, de blev enstemmigt vedtaget i deres nuværende form. På dette tidspunkt ankom Finn fra DSF-Kbh og i anledning af vedtagelsen donerede han en .22 rimfire spinner target til foreningen (billede følger).

Finn fortalte lidt om DSF-Kbh og vil tage kontakt til de internationale organisationer for de dicipliner vi skyder. Han bad også om at vi stillede med en repræsentant på DSF-øst divisions-møde mandag 4/12-2006, en opgave som Leadbyte påtog sig. Omkring dicipliner blev det indskærpet at vi kun må skyde godkendte dicipliner på de godkendte baner. Dette medførte et lille sidespring omkring luft silhuet skydning og det viser sig at DSF allerede har diciplinen på programmet (for krudtvåben) og den derfor er godkendt. Nye dicipliner skal godkendes af DSF men i praksis er det ikke det store problem idet vi kan starte dicipliner på prøve og så få dem med i progammet ved næste generalforsamling i DSF.

De foreliggende diciplin-beskrivelser for Field Target og Bench Rest kom derefter til afstemning og blev enstemmigt vedtaget.

Næste punkt på dagsordenen var valg af bestyrelse. Da der kun var en kandidat til hver post var det hurtigt overstået.

Formand:Erkki Søndergaard (yamamoto)
Næstformand:Michael Bjarup (Tanteskrap)
Kasserer:Michael Petersen (Leadbyte)
menigt medlem:Peter Højgaard (PH)
menigt medlem:Dennis Jensen (Dense)

Derefter valg af udvalgsformænd

Field Target:Alexander Hirtsgaard (FX-sniper)
Bench Rest:Peter Højgaard (PH)

Nu formalia var på plads kom spørgsmålet:Hvornår kan vi komme til at skyde ? Steen N oplyste at vi meget hurtigt kan få adgang til 10 og 15 meter baner i DGI-byen, men vi mente ikke at disse distancer er specielt relevante. Det blev besluttet at arbejde på et jule-arrangement, Steen N vil prøve om det kan lade sig gøre på KSC, Erkki vil spørge om vi kan låne/leje 50-meter baner i Lyngby til dette arrangement. Generel skydning med faste skydeaftener håber vi kan komme på plads fra en gang i januar 2007.

Tilbage til dagsordenen var næste punkt budgettet for det første år. Situationen er blevet lidt forbedret af at PH og Dense har besluttet sig for at donere 4 skydebænke til foreningen og andre (desværre fik jeg ikke skrevet ned hvem) vil gerne være behjælpelige med fremstilling af nogle Field Target mål. Der blev snakket frem og tilbage og Steen N anbefalede at vi gik efter så solide mål som muligt, hellere tage investeringen fra starten i stedet for at lave billige mål som ikke holder særligt længe. Vi blev anbefalet at skære dem ud i hardox 600 stål, det er godt nok lidt dyrt men er utroligt skudstærkt (det holder til 9mm fuldkappet). IPSC folket har testet en del materialer og hardox 600 holder (i modsætning til så meget andet de har prøvet). Steen N melder tilbage med hvor det kan skaffes fra. Omkring skiver blev det oplyst at en master koster kr 2500 at få lavet, derefter koster det 'småpenge' at få trykt skiver. I første omgang vil vi dog holde os til eksisterende skiver, Steen N skaffer forbindelse så vi kan købe dem direkte på KSC og derved spare forsendelse fra skyttebutikken. Vi får opbevaringsplads i DSFs container til vores ting. Der blev diskuteret forskellige budget-modeller og det blev besluttet at bane-leje og skiver skal betales ved foreningsdage/aftener. Der skal regnes after når vi har priserne men det bliver omkring kr 20 for en serie. Indskud og kontingent blev diskuteret frem og tilbage, vi vil helst ikke skræmme folk væk med dyre kontingenter/indskud, på den anden side skal vi bruge penge for at komme i gang. Kompromis-forslaget blev at der betales kr 250 i indskud, kr 250 i kontingent pr halvår og slutteligt et ekstra-ordinært opstarts-kontingent på kr 250 fra deltagerne i generalforsamlingen. Dette forslag blev enstemmigt vedtaget.

Så kom vi til punktet eventuelt. Steen N havde i pausen snakket med DSFs formand og DSF vil gerne investere kr 2000 i silhuet-mål som foreningen får til låns. Disse skal udskæres i hardox 600 så de også kan bruges til krudtvåben.

Dermed var den stiftende generalforsamling afsluttet men folk blev hængende til lidt våbensnak hvor Steen og Finn viste lidt af deres våben frem.

En stor tak fra formanden til de fremmødte for nogenlunde god ro og orden (det er sidste gang jeg både er mødeleder, referent og bagmand). Også en meget stor tak til repræsentanterne fra DSF som virkeligt fik os til at føle os velkomne i DSF: