Dansk Luftskytte Forening - København

Regler for FT skydning

1. Luftrifler:
A). Enhver luftriffel af enhver type og konfiguration, som affyrer et enkelt hagl pr skud.
B). Enhver luftriffel som bliver erklæret usikker af skydelederen kan ikke anvendes.
C). Det er ikke tilladt at skifte våben under skydningen medmindre udstyret går i stykker.
2. Sigtemidler:
A). Ethvert lovligt sigtemiddel er tilladt.
B). Der må ikke anvendes “range-finders” til at måle afstanden til målet.
3. Ammunition:
Ethvert blyhagl må anvendes.
4. Mål:
A). Silhouetter, som falder når de bliver ramt, og som kan genrejses fra posten kan anvendes. Silhuetterne skal helst forestille lovlige jagtobjekter, men kan også bestå af fantasidyr / figurer. Træfpunktn skal dog være klart identificerbar fra posten.
B). Målene må ikke være nærmere end 10 meter fra posten og heller ikke længere borte end 50 – 60 meter fra posten.
C). Skydelederen sørger for at skydebanerne / posterne er klart definerede og afgrænsede.
D). Der skal være muligt at se træfpunktKøbenhavns Skyttecenter
Selinevej 5
2300 København S
Københavns Skyttecenter
Selinevej 5
2300 København S
Københavns Skyttecenter
Selinevej 5Foreningen vil i første omgang koncentrere sig om Field Target og Bench Rest

Field Target (FT) er en jagt-simulations-sport. Til konkurrencerne anvendes præcise og kraftige luftrifler. Målene er metalsilhuetter i naturlig størrelse af forskellige jagtmål (og for variationens skyld, også nogle dyr som der ikke må drives jagt på.)  Silhuetter kan således være Måger, kragefugle, kaniner, rotter, egern m.fl.  Men egentlig er der kun fantasien som sætter grænsen for hvilke målsilhuetter man kan anvende.

Bench Rest (BR) er ren præcisions-skydning. Til konkurrencerne anvendes præcise og kraftige luftrifler. Målene er de internationalt brugte bench-rest skiver. Der skydes siddene eller liggende og der må anvendes anlæg/støtte der overholder bestemmelserne.

Derudover arbejder vi med ideer omkring IPSC inspirerede dicipliner men dette er på et meget foreløbigt plan. Ydermere vil vi på sigt overtage DSFs øvrige luftskydningsaktiviteter.
Foreningen vil i første omgang koncentrere sig om Field Target og Bench Rest

Field Target (FT) er en jagt-simulations-sport. Til konkurrencerne anvendes præcise og kraftige luftrifler. Målene er metalsilhuetter i naturlig størrelse af forskellige jagtmål (og for variationens skyld, også nogle dyr som der ikke må drives jagt på.)  Silhuetter kan således være Måger, kragefugle, kaniner, rotter, egern m.fl.  Men egentlig er der kun fantasien som sætter grænsen for hvilke målsilhuetter man kan anvende.

Bench Rest (BR) er ren præcisions-skydning. Til konkurrencerne anvendes præcise og kraftige luftrifler. Målene er de internationalt brugte bench-rest skiver. Der skydes siddene eller liggende og der må anvendes anlæg/støtte der overholder bestemmelserne.

Derudover arbejder vi med ideer omkring IPSC inspirerede dicipliner men dette er på et meget foreløbigt plan. Ydermere vil vi på sigt overtage DSFs øvrige luftskydningsaktiviteter.
Foreningen vil i første omgang koncentrere sig om Field Target og Bench Rest

Field Target (FT) er en jagt-simulations-sport. Til konkurrencerne anvendes præcise og kraftige luftrifler. Målene er metalsilhuetter i naturlig størrelse af forskellige jagtmål (og for variationens skyld, også nogle dyr som der ikke må drives jagt på.)  Silhuetter kan således være Måger, kragefugle, kaniner, rotter, egern m.fl.  Men egentlig er der kun fantasien som sætter grænsen for hvilke målsilhuetter man kan anvende.

Bench Rest (BR) er ren præcisions-skydning. Til konkurrencerne anvendes præcise og kraftige luftrifler. Målene er de internationalt brugte bench-rest skiver. Der skydes siddene eller liggende og der må anvendes anlæg/støtte der overholder bestemmelserne.

Derudover arbejder vi med ideer omkring IPSC inspirerede dicipliner men dette er på et meget foreløbigt plan. Ydermere vil vi på sigt overtage DSFs øvrige luftskydningsaktiviteter.

2300 København SForeningen vil i første omgang koncentrere sig om Field Target og Bench Rest

Field Target (FT) er en jagt-simulations-sport. Til konkurrencerne anvendes præcise og kraftige luftrifler. Målene er metalsilhuetter i naturlig størrelse af forskellige jagtmål (og for variationens skyld, også nogle dyr som der ikke må drives jagt på.)  Silhuetter kan således være Måger, kragefugle, kaniner, rotter, egern m.fl.  Men egentlig er der kun fantasien som sætter grænsen for hvilke målsilhuetter man kan anvende.

Bench Rest (BR) er ren præcisions-skydning. Til konkurrencerne anvendes præcise og kraftige luftrifler. Målene er de internationalt brugte bench-rest skiver. Der skydes siddene eller liggende og der må anvendes anlæg/støtte der overholder bestemmelserne.

Derudover arbejder vi med ideer omkring IPSC inspirerede dicipliner men dette er på et meget foreløbigt plan. Ydermere vil vi på sigt overtage DSFs øvrige luftskydningsaktiviteter.
Foreningen vil i første omgang koncentrere sig om Field Target og Bench Rest

Field Target (FT) er en jagt-simulations-sport. Til konkurrencerne anvendes præcise og kraftige luftrifler. Målene er metalsilhuetter i naturlig størrelse af forskellige jagtmål (og for variationens skyld, også nogle dyr som der ikke må drives jagt på.)  Silhuetter kan således være Måger, kragefugle, kaniner, rotter, egern m.fl.  Men egentlig er der kun fantasien som sætter grænsen for hvilke målsilhuetter man kan anvende.

Bench Rest (BR) er ren præcisions-skydning. Til konkurrencerne anvendes præcise og kraftige luftrifler. Målene er de internationalt brugte bench-rest skiver. Der skydes siddene eller liggende og der må anvendes anlæg/støtte der overholder bestemmelserne.

Derudover arbejder vi med ideer omkring IPSC inspirerede dicipliner men dette er på et meget foreløbigt plan. Ydermere vil vi på sigt overtage DSFs øvrige luftskydningsaktiviteter.
Foreningen vil i første omgang koncentrere sig om Field Target og Bench Rest

Field Target (FT) er en jagt-simulations-sport. Til konkurrencerne anvendes præcise og kraftige luftrifler. Målene er metalsilhuetter i naturlig størrelse af forskellige jagtmål (og for variationens skyld, også nogle dyr som der ikke må drives jagt på.)  Silhuetter kan således være Måger, kragefugle, kaniner, rotter, egern m.fl.  Men egentlig er der kun fantasien som sætter grænsen for hvilke målsilhuetter man kan anvende.

Bench Rest (BR) er ren præcisions-skydning. Til konkurrencerne anvendes præcise og kraftige luftrifler. Målene er de internationalt brugte bench-rest skiver. Der skydes siddene eller liggende og der må anvendes anlæg/støtte der overholder bestemmelserne.

Derudover arbejder vi med ideer omkring IPSC inspirerede dicipliner men dette er på et meget foreløbigt plan. Ydermere vil vi på sigt overtage DSFs øvrige luftskydningsaktiviteter.
Foreningen vil i første omgang koncentrere sig om Field Target og Bench Rest

Field Target (FT) er en jagt-simulations-sport. Til konkurrencerne anvendes præcise og kraftige luftrifler. Målene er metalsilhuetter i naturlig størrelse af forskellige jagtmål (og for variationens skyld, også nogle dyr som der ikke må drives jagt på.)  Silhuetter kan således være Måger, kragefugle, kaniner, rotter, egern m.fl.  Men egentlig er der kun fantasien som sætter grænsen for hvilke målsilhuetter man kan anvende.

Bench Rest (BR) er ren præcisions-skydning. Til konkurrencerne anvendes præcise og kraftige luftrifler. Målene er de internationalt brugte bench-rest skiver. Der skydes siddene eller liggende og der må anvendes anlæg/støtte der overholder bestemmelserne.

Derudover arbejder vi med ideer omkring IPSC inspirerede dicipliner men dette er på et meget foreløbigt plan. Ydermere vil vi på sigt overtage DSFs øvrige luftskydningsaktiviteter.

Københavns Skyttecenter
Selinevej 5
2300 København S
 på målet klart og tydeligt fra posten i mindst een skydestilling.
E). Skytten må selv resette målet så snart der gives tilladelse fra den der registrerer scoren.
5. Scoring:
A). Skoring kan antage to værdier : træffer = 1 point og forbier = 0 point. Banen kan være indrettet således, at der kan afgives mere end eet skud til hvert mål.
B). En træffer, som får målet til at falde giver 1 point. Alt andet regnes som forbier. Det kan evt. besluttes at en træffer uden for træfpunkt men inden for Silhuetten kan give point, således at en træffer i træfpunkt giver 2 point og en træffer uden for træfpunkt men inden for Silhuetten giver 1 point.
C). Hvis der afgives skud uden først at tilkendegive at man agter at afgive skud evt. uden hagl vil blive regnet som forbier. Interesserede som er forhindret i at møde op til generalforsamlingen opfordres til at tilkendegive deres interesse med en mail til dlf-kbh@hotmail.com

6. Skydestillinger:
A). Enher skydestilling er tilladt, men en post kan være indrettet på en sådan måde, at en bestemt skydestilling, f.ek. knælende er nødvendig for st kunne se målet og dets træfpunkt.
B). Det er tilladt at bruge bærerem til riflen.
C). Det er ikke tilladt at anvende nogen form støtte (f.eks. bipod, støttepude, stole, træstykker etc. ) som direkte støtter luftriflen, men legemsdele (kroppen, arme, ben) kan støttes af naturligt forekommende eller til formålet placerede genstande på posten.
D). Det er tilladt at anvende et siddeunderlag til knælende / siddende skydestillinger.
E). Luftriflen må udelukkende støttes mod skyttens hænder eller andre kropsdele.
7. Siddeunderlag:
A). Den maksimale højde for siddeunderlag eller anden form for siddestøtte er 15cm målt med skytten siddende på det.
B). Afstanden måles fra jorden til det højeste punkt på siddeunderlaget når dette er I brug.
C). Siddeunderlaget må udelukkende anvendes som siddeunderlage og ikke på nogen anden måde.
*Skydelederen afgøre om et siddeunderlag er lovligt eller ej. I tilfælde af handicap kan der dispenseres, men også dette afgøres af skydelederen.
8. Uenighed om score:
A). Enhver uenighed om score skal afgøres af skydelederen eller postlederen hvis en sådan findes på posten, og afgørelse skal træffes på posten før denne forlades.
B). Enhver uenighed om score, som ikke er afgjort på posten afgøres af skydelederen. Skydelederens afgørelse er endelig og kan ikke diskuteres..
9. Straf:
Straffen for bevidst overtrædelse af regelsættet, farlig håndtering af våben, usportslig optræden eller nogen form for snyderi er øjeblikkelig diskvalifikation. Skydelederens afgørelse er endelig og kan ikke diskuteres.
10. Mål sekvens:
A). Skydelederen angiver rute og rækkefølge som målene skal tages i. Målene skal enten være nummererede eller angives som venstre mod højre eller nærmeste til fjerneste mål etc. På en så klar måde, at der ikke kan tages fejl. I tvivlstilfælde skal skydelederen spørges før der afgives skud.
B). Afgivet skud mod forkert mål på en post regnes som forbier mod det korrekte mål for posten..
C). Hvis det forkerte mål blev nedlagt skal det resettes og skydningen fortsætte mod det korrekte mål.
11. Tid pr. skud:
A). Skydelederen kan angive en maksimumtid til hvert skud eller hver post pr . deltager.
B). Tiden kan regnes fra det øjeblik skytten lægger an til skydning eller når skytten melder klar til skydning på posten.
C). Skud afgivet uden for den tidsperiode som er angivet vil blive regnet som forbiere i scoringen.
12. Pointlighed:
I tilfælde af uafgjort mellem 2 eller flere skytter vil der blive afholdt en omskydning på tid mod et dertil bestemt mål. Skydelederen afgør hvilket mål der anvendes. Omskydningen afvikles på tid, og den der har fleste træffere inden for tidsrammen vinder..
13. Skydelederen:
Enhver tvist eller anden uoverensstemmelst / uenighed afgøres af skydelederen. I tilfælde af uoverensstemmelser / uenighed om forhold som ikke er dækket af nærværende regler afgøres disse af skydelederen. Skydelederens afgørelser er endelige og kan ikke diskuteres.

Sikkerhedsregler
1. Alle luftvåben skal holdes afladte indtil man befinder sig ved skydelinien på posten. Løbet skal pege mod jorden. Knækrifler skal være åbne, men ikke knækkede. Der skal, hvis det er muligt, sidde sikkerhedspløk med rød fane i løbet hvor haglet isættes.
2. Luftriflens munding skal pege bort fra alle personer og må kun holdes vandret når man befinder sig ved skydelinien og skal afgive skud.
3. Når man befinder sig ved skydelinien skal følgende yderligere sikkerhedsregler iagttages.:
1. Ingen luftriffel må lades før der skal afgives skud mod målet.
2. Når luftriflen er ladt, ved skydelinien, må sikkerhedslåsen (hvis en sådan findes) ikke udløses føre mundingen peger mod målet og skytten er klar til at afgive skud.
3. Når en fjederluftriffel lades, skal skytten fastholde løbet / spændstangen medens løbet lades med haglet for at undgå utilsigtet afgivelse af skud eller påførelse af skade på skytten selv eller andre.
4. Der skal sørges for god og sikker plads til skytterne på posterne.
5. Hver skytte er ansvarlig for sin skydning og sin og andres sikkerhed.
6. Når skyde- / eller postlederen erklærer en skydelinie “KOLD” skal alle skytter aflade deres luftrifler og holde dem åbne for at tilkendegive at skydelinien er “KOLD” (sikker)..
7. Ved øvelsesskydning skal skydelederen eller banekommandøren for skydelinien orienteres hvis en skytte ønsker at opsætte et nyt øvelsesmål. Opsætning af nye øvelsesmål må kun ske efter at skydelederen eller banekommandøren har erklæret skydelinien “KOLD” og denne udtrykkelig har givet tilladelse til at nye mål kan opstilles. På Selve Field Target-banen optræder postlederen som skydelederens repræsentant.
8. Skydelederen eller banekommandøren afgøre alle spørgsmål angående sikkerhed. Beslutningerne er endelige og kan ikke diskuteres.
9. Der må udelukkende anvendes bly-hagl.
4. Sikkerheden skal opretholdes og overtrædelse vil medføre øjeblikke bortvisning fra skydelinien eller posten. Sikkerhedsreglerne skal sikre at alle skytter praktiserer sikker håndtering af deres luftrifler. Enhver skytte har pligt til at påpege usikker håndtering våbenhåndtering og evt. meddele sådanne hændelser til skydelederen..
5. Det er ikke tilladt at lade børn nærme sig skydelinien. Juniorskytter SKAL cleares af skydelederen eller banekommandøren og instrueres i sikkerhedsreglerne..
6. Det er ikke tilladt at medbringe alkohol på indskydningsbanerne eller på konkurrencebanerne.
DISSE SIKKERHEDSREGLER VIL BLIVE HÅNDHÆVET. OVERTRÆDELSE AF DISSE REGLER VIL MEDFØRE BORTVISNING FRA SKYDEBANERNE OG DISKVALIFIKATION FRA DELTAGELSE I KONKURRENCER.

Klassifikation
· ÅBEN KLASSE
o Alle lovlige luftrifler og alle lovlige typer sigtemidler. Nærmere specifikation kan udarbejdes ad hoc.
· FJEDERKLASSE
o Alle lovlige fjederrifler og alle typer sigtemidler. Nærmere specifikation kan udarbejdes ad hoc.
· PCPKLASSE
o Alle lovlige PCPrifler i kaliber <= 5.5 eller PCPrifler i kaliber <= 5.5 som overholder kravene i
foreningens regelsæt for PCPrifler. Nærmere specifikation kan udarbejdes ad hoc.
· PCP MAGNUM KLASSE
o Alle lovlige PCPrifler i kaliber > 5.5.

Skydelederen kan tilføje nye klasser eller underklasser hvis det findes nødvendigt.